Tel: 072-2433222 - Mail: contact@tandemwise.com

ניהול תיקי רכב במערכת CarPro

מבנה תיק הרכב
תיק הרכב מציג באופן בהיר וידידותי את מגוון האלמנטים המנוהלים בגין הרכב במקום אחד.
אל תיק הרכב ניתן להגיע בחיפוש מתוך דף רשימת הרכבים או בקליק מתוך דף תיק הנהג.

תיק הרכב מכסה את הנושאים הבאים:
  • פרטי רכב
  • פרטי הסכם ליסינג
  • הסטוריית נהגים
  • העברות
  • טיפולים וביקורות
  • תאונות
  • רכבים חליפיים
פרטי רכב
אזור זה של תיק הרכב כולל את מספר הרישוי, שיוך פנים ארגוני ,פרטי נהג נוכחי, פרטי הדגם (שם דגם, וקוד יצרן ודגם), צבע הרכב, שיוך לחברת ליסינג, קריאת ק"מ אחרונה ותאריכי עליה על הכביש, תום תוקף רישוי ותוקף ביטוח.
בנוסף במקטע זה מוצגים מאפייני הרכב בהנהלת חשבונות: מזהה כרטיס הוצאות ואחוז הכרה בהוצאות מע"מ.
פרטי הסכם ליסינג
עבור רכבי חברה מסוג ליסינג וצגים באזור זה פרטי ההסכם עם חברת הליסינג. פרטי ההסכם כוללים את המחיר לפני מע"מ, את החלוקה לשלושת מרכיבי החיוב (שכירות אחזקה והמרכיב פטור), את מדד הבסיס הקובע ואת תאריכי ההסכם.
הסטוריית נהגים
אזור זה בתיק הרכב מציג את הסטוריית הנהגים אליהם הרכב היה משוייך בטרם נמסר לנהג הנוכחי.
עבור כל שורת הסטורייה מוצג טווח התאריכים בהם השיוך היה תקף ושם הנהג.
הקלקה על שם הנהג מאפשרת מעבר מהיר ישירות לתיק הנהג.
העברות
אזור זה מאפשר לתעד העברות קצרות מועד של הרכב בין נהגים.
קרי, לתעד פרקי זמן קצרים בהם הרכב יצא מרשות הנהג אליו משוייך הרכב באופן קבוע ורשמי.
טיפולים וביקורות
תיק הרכב מאפשר לתעד ולתייק פרטי טיפולים וביקורות אותם הרכב עובר.
למול מידע המתועד תחת קטגוריות אלה יודעת מערכת CarPro להציף התראות במסך ההתראות המערכתי.
תעוד פרטי תאונות
מרכיב זה בתיק הרכב מאפשר לקצין הבטיחות לתעד פרטי תאונות בהן היה הרכב מעורב ולתעד את סיכום תחקיר האירוע המתבצע עם נהג הרכב בעת התאונה.
רכבים חליפיים
מרכיב זה בתיק הרכב רלוונטי בעיקר עבור רכבי ליסינג ומאפשר לתעד תקופות בהם התקבל רכב חליפי. מידע זה משמש אח"כ בעת בקרת חשבוניות המתייחסות לחיובים בגין הרכב החליפי.
תצלומי מסך